ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς
• • •


    Το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς προκηρύσσει κατατακτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2020-2021, προκειμένου να καλυφθούν τέσσερις (4) θέσεις στη Β΄ Γυμνασίου και τέσσερις (4) θέσεις στην Α΄ Λυκείου, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς έως και τη Δευτέρα 21-09-2020.

Διαθέσιμοι σύνδεσμοι:

  Το νομοθετικό πλαίσιο
για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις


Ύλη στην οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι μαθητές
για να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο:

Εξεταστέα ύλη
για κατάταξη
στην Β΄ Γυμνασίου


  Εξεταστέα ύλη
για κατάταξη
στην Γ΄ Γυμνασίου


Εξεταστέα ύλη
για κατάταξη
στην Α΄ Λυκείου


  Εξεταστέα ύλη
για κατάταξη
στην Β΄ Λυκείου


  Εξεταστέα ύλη
για κατάταξη
στην Γ΄ Λυκείου