Μουσικό Σχολείο Καστοριάς
Θέση της ιστοσελίδας στον ιστότοπο:

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Β΄ Γυμνασίου

classroomSML.jpg

Ύλη στην οποία θα εξεταστούν
οι υποψήφιοι μαθητές για να φοιτήσουν
στην Β΄ τάξη Γυμνασίου
Κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ύλη σε αρχείο PDF

Σελιδοδείκτες:

ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(θεωρία και σολφέζ)


ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(γραπτά και προφορικά)


ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

ΠΙΑΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΘΑΡΑ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΟΛΙ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΛΑΟΥΤΟ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(Θεωρία & Σολφέζ)

ΘΕΩΡΙΑ

 • Ήχος και ηχογόνο σώμα
 • Συχνότητα και ακουστικές συχνότητες
 • Τα χαρακτηριστικά του ήχου
 • Νότα (φθογγόσημο) και πεντάγραμμο
 • Διατονική διαδοχή των φθόγγων και οκτάβα
 • Βοηθητικές γραμμές
 • Μουσική έκταση
 • Κλειδί και είδη κλειδιών
 • Είδη φωνών
 • Αξίες χρόνου
 • Ομαδοποίηση (όγδοα, δέκαταέκτα, κλπ.)
 • Παρεστιγμένο (Στιγμή διαρκείας)
 • Δις Παρεστιγμένο (Διπλή στιγμή διαρκείας)
 • Παύσεις
 • Ρυθμός, μέτρο, διαστολή, κλάσμα του μέτρου
 • Κατηγορίες μέτρων
 • Ισχυρά και ασθενή μέρη του μέτρου
 • Κινήσεις του χεριού ανάλογα με το κλάσμα του μέτρου
 • Ελλιπές μέτρο
 • Τρίηχο, πεντάηχο, εξάηχο, επτάηχο, κλπ.
 • Σύζευξη διαρκείας
 • Σύζευξη προσωδίας (Legato)
 • Συγκοπή
 • Αντιχρονισμός
 • Τόνος, ημιτόνιο, φυσικά ημιτόνια
 • Αλλοιώσεις, Είδη αλλοιώσεων και οπλισμός
 • Διατονικά και χρωματικά ημιτόνια
 • Ρυθμική αγωγή (tempo)
 • Δυναμική
 • Όροι γενικού χαρακτηρισμού
 • Ποικίλματα
 • Κορώνα, στακάτο, σπικάτο, τονισμοί, πορτάτο, αναπνοή, τενούτα
 • Σύμβολα επανάληψης, παραπομπές, συντομογραφίες

ΒΟΗΘΗΜΑ:
Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε το αρχείο pdf
με σημειώσεις για τα παραπάνω θέματα
των γραπτών εξετάσεων στη θεωρία
της Ευρωπαϊκής μουσικής


ΣΟΛΦΕΖ

 • Μία (1) μελωδική άσκηση από αυτές που περιέχονται στο αρχείο pdf, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε, κάνοντας κλικ εδώ

Επάνω

ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΓΡΑΠΤΑ

 • 1. Χαρακτήρες ποσότητας και συνθέσεις χαρακτήρων ποσότητας μέχρι πέντε φωνές (+5 -5)
 • 2. Χαρακτήρες χρόνου (κλάσμα, απλή, διπλή, τριπλή, υφέν, γοργό)
 • 3. Ρυθμός δίσημος (όταν σε ένα μέτρο έχουμε δύο χαρακτήρες) τρίσημος (όταν σε ένα μέτρο έχουμε τρεις χαρακτήρες) Τετράσημος (όταν σε ένα μέτρο έχουμε τέσσερις χαρακτήρες)
 • 4. Σημεία αλλοίωσης (μονό, απλές, υφέσεις και διέσεις)
 • 5. Είδη εκκλησιαστικών μελών (ειρμολογικά, στηχιραρικά Παπαδικά)
 • 6. Ήχος πλ.Δ΄ και τα χαρακτηριστικά του (βάση, κλίμακα, δεσπόζοντες φθόγγοι)

ΒΟΗΘΗΜΑ:
Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε το αρχείο pdf
με σημειώσεις για τα παραπάνω θέματα
των γραπτών εξετάσεων στη θεωρία
της Βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής


ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

Από τους ήχους Πρώτο και Πλάγιο του Τετάρτου τα εξής μέλη:
 • Ειρμολογικό σύντομο μέλος από τα μέλη του εσπερινού όρθρου:
  (ένα από τα παρακάτω)
  • Κύριε Εκέκραξα,
  • Κατευθυνθήτω η πρόσευχή μου,
  • Πάσα Πνοή αινεσάτω τον Κύριον
  • Αινείτε Αυτόν

ΒΟΗΘΗΜΑ:
Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε το αρχείο pdf
το οποίο περιέχει τα παραπάνω θέματα
των προφωρικών εξετάσεων στη θεωρία
της Βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής


Επάνω

ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

 • Φυσική διατονική κλίμακα
 • Μέτρα, Χρόνος
 • Μαρτυρίες
 • Γνωριμία με το όργανο, τα μέρη του
 • Σημειογραφία (Ευρωπαϊκή, Βυζαντινή)
 • Παραδοσιακό τραγούδι «ποδαράκι»

ΒΟΗΘΗΜΑ:
Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε το αρχείο pdf
με σημειώσεις για τα παραπάνω θέματα
των εξετάσεων στον Ταμπουρά

Επάνω

ΠΙΑΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει μία σπουδή και ένα μουσικό έργο και να εκτελεί κλίμακες και αρπίσματα από την εξής ύλη:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ:
 • Όλες τις μείζονες κλίμακες σε 1 οκτάβα

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις κλίμακες


ΑΡΠΕΖ:
 • Όλα τα μείζων αρπίσματα σε 1 οκτάβα

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τα αρπίσματα


ΣΠΟΥΔΗ:
(Μία από τις παρακάτω)
 • CZERNY op.599 Νο 12
 • CZERNY op.599 Νο 14
 • CZERNY op.599 Νο 15
 • CZERNY op.599 Νο 17

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις Σπουδές


ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ:
(Ένα από τα παρακάτω)
 • Ξέγνοιαστη βαρκάδα (από την συλλογή έργων για Πιάνο του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς)
 • Φθινοπωρινά φύλλα (από την συλλογή έργων για Πιάνο του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς)
 • Κουνιστή καρέκλα (Cornelius Gurli)
 • Tarantella (Hans Gunter Heumann)
 • Παιδικός χορός (M. P. Heller)
 • Ένα μικρό βαλς (από την συλλογή έργων για Πιάνο του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τα Μουσικά έργα


Επάνω

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΘΑΡΑ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει ένα έργο από το βιβλίο Debuto, ένα έργο από το βιβλίο "Κιθαρόκοσμος 1" και να εκτελεί συγχορδίες από την εξής ύλη:

 • DEBUTO: Ballad No 1 ή 2

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα από το "Debuto"

 • Κιθαρόκοσμος 1: 1 ή 2 ή 3

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα από το "Κιθαρόκοσμος"

 • Συγχορδίες

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις Συγχορδίες


Επάνω

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΟΛΙ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει ένα μουσικό έργο και κλίμακες από την εξής ύλη:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ:
 • Μείζονες κλίμακες Σολ, Ρε, Λα, σε δύο χορδές

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις κλίμακες


ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ:
(Ένα από τα παρακάτω)
 • May Song (Chanson populaire)
 • Long, Long Ago (T. H. Bayly)
 • Perpetual Motion (in D major)
 • Allegretto
 • Andantino

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε το
βοήθημα για τα Μουσικά έργα

Επάνω

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει ένα μουσικό έργο από την εξής ύλη:

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ:
(Ένα από τα παρακάτω)
 • Silent Night (F. Gruber)
 • Twinkle Twinkle Little Star (W. Mozart)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τα Μουσικά έργα

Επάνω

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΛΑΟΥΤΟ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει μία σπουδή, ένα μουσικό έργο και να εκτελεί κλίμακες και αρπίσματα από την εξής ύλη:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΠΙΣΜΑΤΑ:
 • Μείζονες κλίμακες και αρπίσματα:
  Ντο, Σολ, Ρε, Λα, Φα, Σιb, Μιb
 • Ελάσσονες κλίμακες και αρπίσματα:
  Λα, Μι, Σι, Φα#, Ρε, Σολ, Ντο

ΣΠΟΥΔΗ:
(Μία από τις παρακάτω)
 • Bandai Kovacs: 2 ή 6 ή 12 ή 13 ή 14

 • ή
 • Gariboldi (30 easy and progressive Studies): 1 ή 2 ή 3

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις Σπουδές Bandai Kovacs

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις Σπουδές Gariboldi


ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ:
(Ένα από τα παρακάτω)
 • Michael Row The Boat Ashore (Traditional)
 • Little Hans (Traditional)
 • When The Saints (Bill Halley)
 • Ode To Joy (Beethoven)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τα Μουσικά έργα


Επάνω

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει μία σπουδή, ένα μουσικό έργο και να εκτελεί κλίμακες και αρπίσματα από την εξής ύλη:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΠΙΣΜΑΤΑ:
 • Μείζονες κλίμακες και αρπίσματα
 • Ελάσσονες κλίμακες και αρπίσματα

ΣΠΟΥΔΗ:
(Την παρακάτω)
 • Hanon (Alfred d' Auberge): Νο 6

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για την Σπουδή Hanon Νο 6


ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ:
(Ένα από τα παρακάτω)
 • Can Can (Jacques Offenbach)
 • Ederlezi (Traditional)
 • Τυρολέζικο Βαλς (Παραδοσιακό)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τα Μουσικά έργα

ΆΛΛΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
βοήθημα για το σύστημα Μπάσων


Επάνω

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μελωδικά όργανα:

Τουλάχιστον:
 • Μείζονες Κλίμακες τουλάχιστον σε 1 οκτάβα
 • Ένα Μουσικό έργο

Ρυθμικά όργανα:

Ελεύθερο πρόγραμμα το οποίο θα αξιολογηθεί από την επιτροπή

Επάνω


ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Επίσημος ιστότοπος