Μουσικό Σχολείο Καστοριάς
Θέση της ιστοσελίδας στον ιστότοπο:
Μετάβαση σε προβολή φιλική για κινητά

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Β΄ Γυμνασίου

classroomSML.jpg

Ύλη στην οποία θα εξεταστούν
οι υποψήφιοι μαθητές για να φοιτήσουν
στην Β΄ τάξη Γυμνασίου


Κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ύλη σε αρχείο PDF


Σελιδοδείκτες:

ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

ΠΙΑΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΘΑΡΑ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΟΛΙ

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(Θεωρία & Σολφέζ)

ΘΕΩΡΙΑ

•    Πεντάγραμμο, νότες – φθογγόσημα
•    Κλειδί σολ και φα
•    Αξίες και αντίστοιχες παύσεις
•    Στιγμή διαρκείας (παρεστιγμένο)
•    Μέτρο, διαστολή, ρυθμική ένδειξη, ελλιπές μέτρο
•    Τόνος – Ημιτόνιο
•    Σημεία αλλοίωσης (απλά και διπλά)
•    Χρωματικό και διατονικό ημιτόνιο, τριημιτόνιο, ταυτοφωνία, εναρμόνιοι φθόγγοι
•    Μείζονα κλίμακα
•    Οπλισμός, μείζονες κλίμακες με υφέσεις και διέσεις

ΣΟΛΦΕΖ

•    Μελωδικές ασκήσεις με όγδοα σε ρυθμό 2/4, ¾, 4/4, 6/8
από οποιοδήποτε βιβλίο Σολφέζ 1ου έτους (δηλαδή Α' θεωρίας)
Επάνω


ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

•    Σημειογραφία Βυζαντινής Μουσικής
•    Χρόνος
•    Ρυθμός
•    Γοργό
•    Μέλος
•    Παραλλαγή
•    Χαρακτήρες Ανάβασης
•    Χαρακτήρες Κατάβασης
•    Ασκήσεις

Βοηθήματα:

mBYZAN1.jpg  mBYZAN2a.jpg  mBYZAN2b.jpg  mBYZAN3.jpg

mBYZAN4a.jpg   mBYZAN4b.jpg  mBYZAN5.jpg  mBYZAN6.jpg

mBYZAN7.jpg  mBYZAN8.jpg
Επάνω


ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

•    Φυσική διατονική κλίμακα
•    Μέτρα – Χρόνος
•    Μαρτυρίες
•    Γνωριμία με το όργανο, τα μέρη του
•    Σημειογραφία (Ευρωπαϊκή – Βυζαντινή)
•    Παραδοσιακό τραγούδι «ποδαράκι»

Βοηθήματα:

mTAMPUR1.jpg  mTAMPUR2.jpg  mTAMPUR3.jpg

mTAMPUR4.jpg  mTAMPUR5.jpg  mTAMPUR6.jpg

mTAMPUR7.jpg  mTAMPUR8.jpg  mTAMPUR9.jpg
Επάνω


ΠΙΑΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

•    Κλίμακες:  Μείζονες σε 1 οκτάβα
•    Czerny op.599 (Czerny 100): Μια άσκηση από το Νο 15 μέχρι το 20 (όποια θέλει ο μαθητής) ή κομμάτι αντίστοιχης δυσκολίας
•    Oesten: No 1 ή 2 ή 3 (όποια θέλει ο μαθητής)
•    Thompson’s: No 23 ή 24 ή 25 (όποια θέλει ο μαθητής)

Βοηθήματα:

mPiano1.jpg  mPiano2.jpg  mPiano3.jpg
mPiano4.jpg  mPiano5.jpg  mPiano6.jpg
mPiano7.jpg  mPiano8.jpg  mPiano9.jpg
mPiano10.jpg  mPiano11.jpg
Επάνω


ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΘΑΡΑ

•    DEBUTO: Ballad No 1 ή 2
•    Κιθαρόκοσμος 1: Νο 1 ή 2 ή 3
•    Συγχορδίες

Βοηθήματα:

mGuitar1.jpg  mGuitar2.jpg  mGuitar3.jpg

mGuitar4.jpg  mGuitar5.jpg  mGuitar6.jpg
Επάνω


ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΟΛΙ

•    Μία κλίμακα σε 1 ή 2 οκτάβες
•    1 κομμάτι (σπουδή ή μελωδία) από μέθοδο εκμάθησης βιολιού (Γερμανική / Ρωσική / Πολωνική / Γαλλική / Βελγική)
•    1 κομμάτι από μέθοδο Suzuki
Επάνω


ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μελωδικά όργανα:

Τουλάχιστον:
•    Μία κλίμακα σε 1 ή 2 οκτάβες

•    1 κομμάτι

Ρυθμικά όργανα:


Ελεύθερο πρόγραμμα το οποίο θα αξιολογηθεί από την επιτροπή

Επάνω


ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Επίσημος ιστότοπος