ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Σύμφωνα με το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 3345/88 (ΦΕΚ649 Β΄):

1. Σκοπός των μουσικών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασίων και λυκείων) είναι η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής έκφρασης.

2. Το αναλυτικό πρόγραμμα των μουσικών σχολείων περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας, άσκηση στα εργαστήρια ειδικότητας, καθώς και απογευματινή μελέτη.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής και η άσκηση στα εργαστήρια μπορεί να είναι συλλογική ή και εξατομικευμένη.


Διαθέσιμα ΦΕΚ για κατέβασμα από αυτή την σελίδα:

Πρόγραμμα σπουδών
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2858, 28 Δεκεμβρίου 2015

Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων
58167/Δ2/13-04-2018 (ΦΕΚ Β΄ 1371/4-04-2018)


Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 3345/88 (ΦΕΚ649 Β΄)