Μουσικό Σχολείο Καστοριάς
Θέση της ιστοσελίδας στον ιστότοπο:

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γ΄ Γυμνασίου

classroomSML.jpg

Ύλη στην οποία θα εξεταστούν
οι υποψήφιοι μαθητές για να φοιτήσουν
στην Γ΄ τάξη Γυμνασίου
Κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ύλη σε αρχείο PDF

Σελιδοδείκτες:

ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(θεωρία και σολφέζ)


ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(γραπτά και προφορικά)


ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

ΠΙΑΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΘΑΡΑ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΟΛΙ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑ

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(Θεωρία & Σολφέζ)

ΘΕΩΡΙΑ

 • Διαστήματα
 • Είδη διαστημάτων (μελωδικά, αρμονικά)
 • Άλλα είδη διαστημάτων
 • Σε σχέση με την όγδοη
 • Σε σχέση με την φορά τους
 • Σε σχέση με τις αλλοιώσεις
 • Σε σχέση με τον αριθμό των τόνων και των ημιτονίων που περιέχουν
 • Σε σχέση με την έκτασή τους
 • Αναστροφές διαστημάτων
 • Εκμάθηση διαστημάτων
 • Σύμφωνα και διάφωνα διαστήματα
 • Λύσεις διάφωνων διαστημάτων
 • Μουσικά συστήματα
 • Ευρωπαϊκό Μουσικό Σύστημα
 • Μείζονες κλίμακες
 • Εναρμόνιες μείζονες κλίμακες
 • Ελάσσονες κλίμακες
 • Εναρμόνιες ελάσσονες κλίμακες
 • Αρμονικός και Μελωδικός ελάσσων τρόπος
 • Τρόπος εύρεσης του οπλισμού
 • Φανταστικές κλίμακες
 • Χρωματική κλίμακα

ΒΟΗΘΗΜΑ:
Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε το αρχείο pdf
με σημειώσεις για τα παραπάνω θέματα
των γραπτών εξετάσεων στη θεωρία
της Ευρωπαϊκής μουσικής


ΣΟΛΦΕΖ

 • Μία (1) μελωδική άσκηση από αυτές που περιέχονται στο αρχείο pdf, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε, κάνοντας κλικ εδώ

Επάνω

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 • Προϊστορία
 • Πρώτοι πολιτισμοί
 • Αρχαία Ελληνική μουσική
 • Μυθική μουσική
 • Προϊστορικοί μουσικοί πολιτισμοί
 • Ομηρική περίοδος
 • Λυρική εποχή
 • Περισωσμένα αποσπάσματα
 • Οι πρώτοι χριστιανικοί Βυζαντινοί χρόνοι
 • Η δυτική μουσική μέχρι τον μεσσαίωνα
 • Το Γρηγοριανό μέλος
 • Πολυφωνική εποχή
 • Αναγέννηση

ΒΟΗΘΗΜΑ:
Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε το αρχείο pdf
με σημειώσεις για τα παραπάνω θέματα
των γραπτών εξετάσεων στην Ιστορία
της μουσικής


Επάνω

ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΓΡΑΠΤΑ

 • 1. Χαρακτήρες ποσότητας και συνθέσεις χαρακτήρων ποσότητας μέχρι πέντε φωνές (+5 -5)
 • 2. Χαρακτήρες χρόνου (κλάσμα, απλή, διπλή, τριπλή, υφέν, γοργό)
 • 3. Ρυθμός δίσημος (όταν σε ένα μέτρο έχουμε δύο χαρακτήρες) τρίσημος (όταν σε ένα μέτρο έχουμε τρεις χαρακτήρες) Τετράσημος (όταν σε ένα μέτρο έχουμε τέσσερις χαρακτήρες)
 • 4. Είδη εκκλησιαστικών μελών (ειρμολογικά, στηχιραρικά, Παπαδικά)
 • 5. Σημεία αλλοίωσης (μονό, απλές, υφέσεις και διέσεις)
 • 6. Διατονικές φθορές (των φθόγγων)
 • 7. Ήχος πλ.Α΄ και τα χαρακτηριστικά του (βάση, αρκτκή μαρτυρία, κλίμακα, δεσπόζοντες φθόγγοι)

ΒΟΗΘΗΜΑ:
Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε το αρχείο pdf
με σημειώσεις για τα παραπάνω θέματα
των γραπτών εξετάσεων στη θεωρία
της Βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής


ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

Από τους ήχους Πλ. Α΄ και Δ΄
 • Ειρμολογικό σύντομο μέλος από τα μέλη του εσπερινού όρθρου τα εξής:
  (ένα από τα παρακάτω)
  • Κύριε Εκέκραξα,
  • Κατευθυνθήτω η πρόσευχή μου,
  • Πάσα Πνοή αινεσάτω τον Κύριον
  • Αινείτε Αυτόν

ΒΟΗΘΗΜΑ:
Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε το αρχείο pdf
το οποίο περιέχει τα παραπάνω θέματα
των προφωρικών εξετάσεων στη θεωρία
της Βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής


Επάνω

ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

 • Ήχος λέγετος.
 • Στολίδια, εκφραστικά μέσα (vibrato, legato, τάι-τα).
 • Χαμηλή θέση – Ψηλή θέση.
 • Ρυθμός πεντάσημος.
 • Ήχος Γ΄ και Βαρύς. Ήχος Δ΄.
 • Χαμηλή θέση: το πα στην 1η χορδή ανοιχτή.
 • Ψηλή θέση: το πα στην 1η χορδή στη θέση δι της προηγούμενης διάταξης.
 • Παρατήρηση και εντοπισμός της διαφοράς των δύο ήχων Γ΄ και Βαρύ από γα.
 • Να εκτελεστούν δύο τραγούδια στο όργανο εκ των οποίων το ένα από το αρχείο με τα τραγούδια για Ταμπουρά σε ευρωπαϊκή σημειογραφία και το δεύτερο από το αρχείο με τα τραγούδια για Ταμπουρά σε παραδοσιακή σημειογραφία.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:
Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε τα τραγούδια για Ταμπουρά
σε παραδοσιακή σημειογραφία


Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε τα τραγούδια για Ταμπουρά
σε Ευρωπαϊκή σημειογραφία

Επάνω

ΠΙΑΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει μία σπουδή και ένα μουσικό έργο και να εκτελεί κλίμακες και αρπίσματα από την εξής ύλη:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ:
 • Όλες τις μείζονες κλίμακες σε 1 οκτάβα

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις κλίμακες


ΑΡΠΕΖ:
 • Όλα τα μείζων αρπίσματα σε 1 οκτάβα

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τα αρπίσματα


ΣΠΟΥΔΗ:
(Μία από τις παρακάτω)
 • CZERNY op.599 Νο 27
 • CZERNY op.599 Νο 28
 • CZERNY op.599 Νο 29

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις Σπουδές


ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ:
(Ένα από τα παρακάτω)
 • Aria (Daniel Speer)
 • Bouree (Christophe Graupner)
 • Menuet (Johann Krieger)
 • Sonatina (W. Duncombe)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τα Μουσικά έργα


Επάνω

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΘΑΡΑ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει μία σπουδή και ένα μουσικό έργο και να εκτελεί κλίμακες από την εξής ύλη:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ
 • Μείζονες κλίμακες: Ντο, Σολ, Ρε, Λα, Μι, Φα, Σιb

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις κλίμακες


ΣΠΟΥΔΗ:
(Μία από τις παρακάτω)
 • Σπουδή σε λα ελάσσονα (Fernando Sor)
 • Andante (Fernando Carulli)
 • Estudio (Fernando Carulli)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις Σπουδές

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ:
(Ένα από τα παρακάτω)
 • Άντρα μου, πάει (Παραδοσιακό Κάτω Ιταλίας)
 • Greensleeves, 2η παραλλαγή (Ανωνύμου)
 • Βαλς (Σταύρος Κατηρτζόγλου)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τα Μουσικά έργα


Επάνω

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΟΛΙ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει ένα μουσικό έργο, μια σπουδή και κλίμακες από την εξής ύλη:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ:
 • Μείζονες κλίμακες Ντο, Σολ, Μι, Σι, Λα, με τον νέο δακτυλισμό

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις κλίμακες


ΣΠΟΥΔΗ:
 • Etude (σε Σολ μείζονα)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε το
βοήθημα για την Σπουδή


ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ:
(Ένα από τα παρακάτω)
 • Minuet 1 (J. S. Bach)
 • Minuet 2 (J. S. Bach)
 • Minuet 3 (J. S. Bach)
 • The Happy Farmer (R. Schumann)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε το
βοήθημα για τα Μουσικά έργα

Επάνω

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει ένα μουσικό έργο από την εξής ύλη:

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ:
(Ένα από τα παρακάτω)
 • Greensleeves (Traditional)
 • Country Gardens (Traditional)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τα Μουσικά έργα

Επάνω

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μελωδικά όργανα:

Τουλάχιστον:
 • Μείζονες Κλίμακες τουλάχιστον σε 1 οκτάβα
 • Ένα Μουσικό έργο

Ρυθμικά όργανα:

Ελεύθερο πρόγραμμα το οποίο θα αξιολογηθεί από την επιτροπή

Επάνω


ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Επίσημος ιστότοπος