ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Β΄ Λυκείου

classroomSML.jpg

Για το σχολικό έτος 2019-2020,
στο Μουσικό Σχολείο Καστοριάς
λειτουργούν μόνο οι τάξεις
Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου
και ως εκ τούτου
δεν είναι δυνατή η κατάταξη μαθητών
στην Β΄τάξη Λυκείου.