ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης συμμετοχής
στη διαδικασία επιλογής στα Μουσικά Γυμνάσια.    Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 61195/Δ2/17-04-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

    Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της διεξαγωγής των Αυτοδιοικητικών Εκλογών ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στα Μουσικά Γυμνάσια ορίζεται η 4η Ιουνίου 2019.


Κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εγκύκλιο
η οποία αφορά την παράταση της προθεσμίας
για την διαδικασία επιλογής, στα Μουσικά Σχολεία της χώρας.