ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ Γυμνασίου

classroomSML.jpg

Ύλη στην οποία θα εξεταστούν
οι υποψήφιοι μαθητές για να φοιτήσουν
στην Γ΄ τάξη Γυμνασίου
Κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ύλη σε αρχείο PDF

Σελιδοδείκτες:

ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(θεωρία και σολφέζ)


ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(γραπτά και προφορικά)


ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

ΠΙΑΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΘΑΡΑ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΟΛΙ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑ

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(Θεωρία & Σολφέζ)

ΘΕΩΡΙΑ


ΒΟΗΘΗΜΑ:
Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε το αρχείο pdf
με σημειώσεις για τα παραπάνω θέματα
των γραπτών εξετάσεων στη θεωρία
της Ευρωπαϊκής μουσικής


ΣΟΛΦΕΖ


ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΒΟΗΘΗΜΑ:
Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε το αρχείο pdf
με σημειώσεις για τα παραπάνω θέματα
των γραπτών εξετάσεων στην Ιστορία
της μουσικήςΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΓΡΑΠΤΑ

ΒΟΗΘΗΜΑ:
Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε το αρχείο pdf
με σημειώσεις για τα παραπάνω θέματα
των γραπτών εξετάσεων στη θεωρία
της Βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής


ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

Από τους ήχους Πλ. Α΄ και Δ΄

ΒΟΗΘΗΜΑ:
Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε το αρχείο pdf
το οποίο περιέχει τα παραπάνω θέματα
των προφωρικών εξετάσεων στη θεωρία
της Βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικήςΤΑΜΠΟΥΡΑΣ


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:
Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε τα τραγούδια για Ταμπουρά
σε παραδοσιακή σημειογραφία


Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε τα τραγούδια για Ταμπουρά
σε Ευρωπαϊκή σημειογραφία


ΠΙΑΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει μία σπουδή και ένα μουσικό έργο και να εκτελεί κλίμακες και αρπίσματα από την εξής ύλη:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ:

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις κλίμακες


ΑΡΠΕΖ:

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τα αρπίσματα


ΣΠΟΥΔΗ:
(Μία από τις παρακάτω)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις Σπουδές


ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ:
(Ένα από τα παρακάτω)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τα Μουσικά έργαΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΘΑΡΑ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει μία σπουδή και ένα μουσικό έργο και να εκτελεί κλίμακες από την εξής ύλη:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις κλίμακες


ΣΠΟΥΔΗ:
(Μία από τις παρακάτω)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις Σπουδές

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ:
(Ένα από τα παρακάτω)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τα Μουσικά έργαΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΟΛΙ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει ένα μουσικό έργο, μια σπουδή και κλίμακες από την εξής ύλη:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ:

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις κλίμακες


ΣΠΟΥΔΗ:

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε το
βοήθημα για την Σπουδή


ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ:
(Ένα από τα παρακάτω)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε το
βοήθημα για τα Μουσικά έργα


ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει ένα μουσικό έργο από την εξής ύλη:

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ:
(Ένα από τα παρακάτω)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τα Μουσικά έργα


ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μελωδικά όργανα:

Τουλάχιστον:

Ρυθμικά όργανα:

Ελεύθερο πρόγραμμα το οποίο θα αξιολογηθεί από την επιτροπήΘέση της ιστοσελίδας στον ιστότοπο
Θέση της ιστοσελίδας
στον ιστότοπο:ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Επίσημος ιστότοπος