ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Β΄ Γυμνασίου

classroomSML.jpg

Ύλη στην οποία θα εξεταστούν
οι υποψήφιοι μαθητές για να φοιτήσουν
στην Β΄ τάξη Γυμνασίου

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ύλη σε αρχείο PDF


Σελιδοδείκτες:

ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(θεωρία και σολφέζ)


ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(γραπτά και προφορικά)


ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

ΠΙΑΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΘΑΡΑ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΟΛΙ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΛΑΟΥΤΟ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(Θεωρία & Σολφέζ)

ΘΕΩΡΙΑ


ΒΟΗΘΗΜΑ:
Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε το αρχείο pdf
με σημειώσεις για τα παραπάνω θέματα
των γραπτών εξετάσεων στη θεωρία
της Ευρωπαϊκής μουσικής


ΣΟΛΦΕΖ


ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΓΡΑΠΤΑ

ΒΟΗΘΗΜΑ:
Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε το αρχείο pdf
με σημειώσεις για τα παραπάνω θέματα
των γραπτών εξετάσεων στη θεωρία
της Βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής


ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

Από τους ήχους Πρώτο και Πλάγιο του Τετάρτου τα εξής μέλη:

ΒΟΗΘΗΜΑ:
Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε το αρχείο pdf
το οποίο περιέχει τα παραπάνω θέματα
των προφωρικών εξετάσεων στη θεωρία
της Βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικήςΤΑΜΠΟΥΡΑΣ


ΒΟΗΘΗΜΑ:
Κλικ εδώ
για να κατεβάσετε το αρχείο pdf
με σημειώσεις για τα παραπάνω θέματα
των εξετάσεων στον Ταμπουρά


ΠΙΑΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει μία σπουδή και ένα μουσικό έργο και να εκτελεί κλίμακες και αρπίσματα από την εξής ύλη:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ:

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις κλίμακες


ΑΡΠΕΖ:

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τα αρπίσματα


ΣΠΟΥΔΗ:
(Μία από τις παρακάτω)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις Σπουδές


ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ:
(Ένα από τα παρακάτω)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τα Μουσικά έργαΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΘΑΡΑ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει ένα έργο από το βιβλίο Debuto, ένα έργο από το βιβλίο "Κιθαρόκοσμος 1" και να εκτελεί συγχορδίες από την εξής ύλη:

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα από το "Debuto"

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα από το "Κιθαρόκοσμος"

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις ΣυγχορδίεςΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΟΛΙ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει ένα μουσικό έργο και κλίμακες από την εξής ύλη:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ:

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις κλίμακες


ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ:
(Ένα από τα παρακάτω)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε το
βοήθημα για τα Μουσικά έργα


ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει ένα μουσικό έργο από την εξής ύλη:

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ:
(Ένα από τα παρακάτω)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τα Μουσικά έργα


ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΛΑΟΥΤΟ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει μία σπουδή, ένα μουσικό έργο και να εκτελεί κλίμακες και αρπίσματα από την εξής ύλη:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΠΙΣΜΑΤΑ:

ΣΠΟΥΔΗ:
(Μία από τις παρακάτω)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις Σπουδές Bandai Kovacs

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τις Σπουδές Gariboldi


ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ:
(Ένα από τα παρακάτω)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τα Μουσικά έργαΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

Ο μαθητής καλείται να εκτελέσει μία σπουδή, ένα μουσικό έργο και να εκτελεί κλίμακες και αρπίσματα από την εξής ύλη:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΠΙΣΜΑΤΑ:

ΣΠΟΥΔΗ:
(Την παρακάτω)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για την Σπουδή Hanon Νο 6


ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ:
(Ένα από τα παρακάτω)

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το βοήθημα για τα Μουσικά έργα

ΆΛΛΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε
βοήθημα για το σύστημα ΜπάσωνΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μελωδικά όργανα:

Τουλάχιστον:

Ρυθμικά όργανα:

Ελεύθερο πρόγραμμα το οποίο θα αξιολογηθεί από την επιτροπήΘέση της ιστοσελίδας στον ιστότοπο
Θέση της ιστοσελίδας
στον ιστότοπο:ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Επίσημος ιστότοπος