ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Β΄ Γυμνασίου

classroomSML.jpg

Ύλη στην οποία θα εξεταστούν
οι υποψήφιοι μαθητές για να φοιτήσουν
στην Β΄ τάξη Γυμνασίου

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε την ύλη σε αρχείο PDF


Σελιδοδείκτες:

ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

ΠΙΑΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΘΑΡΑ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΟΛΙ

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΘΕΩΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(Θεωρία & Σολφέζ)

ΘΕΩΡΙΑ

Πεντάγραμμο, νότες - φθογγόσημα

Κλειδί σολ και φα

Αξίες και αντίστοιχες παύσεις

Στιγμή διαρκείας (παρεστιγμένο)

Μέτρο, διαστολή, ρυθμική ένδειξη, ελλιπές μέτρο

Τόνος - Ημιτόνιο

Σημεία αλλοίωσης (απλά και διπλά)

Χρωματικό και διατονικό ημιτόνιο, τριημιτόνιο, ταυτοφωνία, εναρμόνιοι φθόγγοι

Μείζονα κλίμακα

Οπλισμός, μείζονες κλίμακες με υφέσεις και διέσεις

ΣΟΛΦΕΖ

Μελωδικές ασκήσεις με όγδοα σε ρυθμό 2/4, 3/4, 4/4, 6/8
από οποιοδήποτε βιβλίο Σολφέζ 1ου έτους (δηλαδή Α' θεωρίας)ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Σημειογραφία Βυζαντινής Μουσικής

Χρόνος

Ρυθμός

Γοργό

Μέλος

Παραλλαγή

Χαρακτήρες Ανάβασης

Χαρακτήρες Κατάβασης

Ασκήσεις

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:

Βοήθημα Βυζαντινής 1

Βοήθημα Βυζαντινής 2

Βοήθημα Βυζαντινής 3

Βοήθημα Βυζαντινής 4

Βοήθημα Βυζαντινής 5

Βοήθημα Βυζαντινής 6

Βοήθημα Βυζαντινής 7

Βοήθημα Βυζαντινής 8

Βοήθημα Βυζαντινής 9

Βοήθημα Βυζαντινής 10ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

Φυσική διατονική κλίμακα

Μέτρα - Χρόνος

Μαρτυρίες

Γνωριμία με το όργανο, τα μέρη του

Σημειογραφία (Ευρωπαϊκή - Βυζαντινή)

Παραδοσιακό τραγούδι «ποδαράκι»

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:

Βοήθημα Ταμπουρά 1

Βοήθημα Ταμπουρά 2

Βοήθημα Ταμπουρά 3

Βοήθημα Ταμπουρά 4

Βοήθημα Ταμπουρά 5

Βοήθημα Ταμπουρά 6

Βοήθημα Ταμπουρά 7

Βοήθημα Ταμπουρά 8

Βοήθημα Ταμπουρά 9ΠΙΑΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κλίμακες:  Μείζονες σε 1 οκτάβα

Czerny op.599 (Czerny 100): Μια άσκηση από το Νο 15 μέχρι το 20 (όποια θέλει ο μαθητής) ή κομμάτι αντίστοιχης δυσκολίας

Oesten: No 1 ή 2 ή 3 (όποια θέλει ο μαθητής)

Thompson's: No 23 ή 24 ή 25 (όποια θέλει ο μαθητής)

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:

Βοήθημα Πιάνου 1

Βοήθημα Πιάνου 2

Βοήθημα Πιάνου 3

Βοήθημα Πιάνου 4

Βοήθημα Πιάνου 5

Βοήθημα Πιάνου 6

Βοήθημα Πιάνου 7

Βοήθημα Πιάνου 8

Βοήθημα Πιάνου 9

Βοήθημα Πιάνου 10

Βοήθημα Πιάνου 11
ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΘΑΡΑ

DEBUTO: Ballad No 1 ή 2

Κιθαρόκοσμος 1: Νο 1 ή 2 ή 3

Συγχορδίες

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:

Βοήθημα Κιθάρας 1

Βοήθημα Κιθάρας 2

Βοήθημα Κιθάρας 3

Βοήθημα Κιθάρας 4

Βοήθημα Κιθάρας 5

Βοήθημα Κιθάρας 6ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΟΛΙ

Μία κλίμακα σε 1 ή 2 οκτάβες

1 κομμάτι (σπουδή ή μελωδία) από μέθοδο εκμάθησης βιολιού (Γερμανική / Ρωσική / Πολωνική / Γαλλική / Βελγική)

1 κομμάτι από μέθοδο SuzukiΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΕΛΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ:

Τουλάχιστον:

Μία κλίμακα σε 1 ή 2 οκτάβες
και
1 κομμάτι

ΡΥΘΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ:

Ελεύθερο πρόγραμμα το οποίο θα αξιολογηθεί από την επιτροπή


Θέση της ιστοσελίδας στον ιστότοπο
Θέση της ιστοσελίδας
στον ιστότοπο:ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Επίσημος ιστότοπος