ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Α΄ Λυκείου

classroomSML.jpg

Για το σχολικό έτος 2019-2020,
στο Μουσικό Σχολείο Καστοριάς
λειτουργούν μόνο οι τάξεις
Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου
και ως εκ τούτου
δεν είναι δυνατή
η κατάταξη μαθητών
στην Α΄τάξη Λυκείου.


Θέση της ιστοσελίδας στον ιστότοπο
Θέση της ιστοσελίδας
στον ιστότοπο:ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Επίσημος ιστότοπος