ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις Εγγραφές

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις Μετεγγραφές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2019-2020
---
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

Παράταση προθεσμίας των εγγραφών, στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, σε όλα τα Μουσικά Σχολεία της χώρας, λόγω των εκλογών
(2019-2020)


Εγκύκλιος εγγραφών, διαδικασία εισαγωγής μαθητών
(2019-2020)


Κατάλογος Μουσικών Σχολείων, Υπόδειγμα αίτησης γονέα/κηδεμόνα υποψηφίου Μ.Σ., Υπεύθυνη δήλωση, Χωροταξική κατανομή Αττικής
(2019-2020)


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

Ενημερωτικό σημείωμα εγγραφών
(2019-2020)


Αίτηση εγγραφής / Ανανέωση εγγραφής
(2019-2020)


Υπεύθυνη δήλωση εγγραφών
(2019-2020)


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2018-2019
---
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών
(2018-2019)


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

Ενημερωτικό σημείωμα εγγραφών
(2018-2019)


Αίτηση εγγραφής / Ανανέωση εγγραφής
(2018-2019)


Υπεύθυνη δήλωση εγγραφών
(2018-2019)

Θέση της ιστοσελίδας στον ιστότοπο
Θέση της ιστοσελίδας
στον ιστότοπο:


ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Επίσημος ιστότοπος