ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ

20 Ιουνίου 2018
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


MousikoOUT.jpg

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στην Α΄τάξη Γυμνασίου σχολ. έτους 2018-2019, καταρτίστηκε πίνακας αποτελεσμάτων ο οποίος αναρτήθηκε μόνο στον πίνακα ανακοινώσεων του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς ως εξής:

Αριθμός αιτήσεων: 27
Προσελθόντες: 24
Επιτυχόντες: 24

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε
στο Μουσικό Σχολείο Καστοριάς.


Θέση της ιστοσελίδας στον ιστότοπο
Θέση της ιστοσελίδας
στον ιστότοπο:


ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Επίσημος ιστότοπος