ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

2019 - 202006 Μαρτίου 2020
Πράξη αξιολόγησης προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων
για την εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς
στην Καβάλα από 8 έως 11 Απριλίου 2020.

27 Ιανουαρίου 2020
Πράξη αξιολόγησης προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων
για την εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς
στο Ναύπλιο από 2 έως 5 Απριλίου 2020.

30 Σεπτεμβρίου 2019
Πράξη αξιολόγησης προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων
για την συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς
στο 6ο Μαθητικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα:
«Η Ιστορία συναντά τις Τέχνες,
τα Γράμματα και την Τεχνολογία:
Ο Άνθρωπος και η διαδρομή του
από την Άναγέννηση στον σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο».

25 Σεπτεμβρίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων
για την πραγματοποίηση 6-ήμερης εκδρομής
του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς
στη Βενετία
από 28/112019 έως 3/12/2019