ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

2018 - 201920 Μαΐου 2019
Φύλλο αξιολόγησης τουριστικού γραφείου
για την συνάντηση Μουσικών Σχολείων:
«Άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία»
- Εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου -
στην Καβάλα, στις 10 Μαΐου 2019.

7 Μαρτίου 2019
Πράξη αξιολόγησης προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων
για την συμμετοχή του Μουσικού σχολείου Καστοριάς
στη συνάντηση Μουσικών Σχολείων:
«Άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία»
- Εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου -
στην Καβάλα, στις 10 Μαΐου 2019.