ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

2017 - 2018
05 Μαΐου 2018
Μετακίνηση στη Καβάλα
στο Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων
"Άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία"