ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

28 Φεβρουαρίου 2019"Μίλα τώρα"
Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης
με θέμα το Bulling     Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ενάντια στο Bulling, στο σχολείο μας έλαβαν μέρος δραστηριότητες ευαισθητοποίησης των μαθητών πάνω στο θέμα του Bulling.
     Το φαινόμενο Bulling αναφέρεται στην ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική ή σωματική επίθεση ή εκφοβισμό ή παρενόχληση ενός συνήθως σωματικά ισχυρότερου μαθητή σε έναν πιο αδύναμο. Οι θύτες είναι κυρίως αγόρια ενώ τα θύματα προέρχονται και από τα δύο φύλα.
     Οι συνέπειες του φαινομένου άμεσες αλλά και μακροχρόνιες κυρίως στον ψυχολογικό τομέα.
     Οι μαθητές μας φώναξαν με μια φωνή "Μίλα Τώρα" δίνοντας έτσι μήνυμα ενότητας και αλληλλεγγύης!