ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

3 Δεκεμβρίου 2018

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

     Οι εκπαιδευτικοί του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς, διαμαρτυρόμαστε και δηλώνουμε την αντίθεσή μας σε σχέση με τις διατάξεις που προωθούνται με το Σχέδιο Νόμου που αφορά τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων της χώρας: (άρθρο 40, παρ. 5β και 5γ του Σχεδίου Νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες Διατάξεις») και ζητούμε να αποσυρθεί.

     Η απόφαση αυτή, των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, είναι ομόφωνη. Οι λόγοι που μας οδήγησαν σε αυτή τη διαμαρτυρία είναι:

     Κατ’ αρχάς θεωρούμε ότι είναι κατάφωρη υποβάθμιση η αντικατάσταση της δυνατότητας της μουσικής επαγγελματικής κατεύθυνσης των μαθητών των Μουσικών Σχολείων με την απλή ενθάρρυνση στη μουσική. Οι μαθητές των μουσικών σχολείων δεν ασχολούνται απλά με τη μουσική, αντιθέτως διδάσκονται μουσική, μαθαίνουν μουσικά όργανα και παρακολουθούν μαθήματα που φθάνουν και καλύπτουν μέχρι και το επίπεδο του «Ειδικού Αρμονίας» το οποίο, όπως στα Ωδεία παρέχει τίτλο σπουδών (πτυχίο), το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και στα Μουσικά Σχολεία. Αντί λοιπόν να γίνει η αναγκαία αυτή αναβάθμιση, η πολιτεία συζητά την υποβάθμιση και απαξίωση των Μουσικών Σχολείων.

     Επίσης στο προτεινόμενο νομοσχέδιο δε γίνεται ρητή αναφορά για Μουσικά Γυμνάσια και Μουσικά Λύκεια και ούτε προτείνεται να συνδέεται η φοίτηση στα Μουσικά Σχολεία με την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Συνεπώς οι μουσικές γνώσεις και δεξιότητες που με κόπο αποκτούν οι μαθητές δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην Ακαδημαϊκή τους πορεία.

     Διαφωνούμε επίσης και είναι ανεπίτρεπτο να μην περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα των Μουσικών Σχολείων τα μαθήματα αισθητικής παιδείας, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και αλληλοεξαρτώμενα με τη μουσική. Οι διάφορες μορφές τέχνης δεν μπορεί να διδάσκονται αποσπασματικά ή μεμονωμένα.

     Στο Σχέδιο Νόμου επίσης φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει πρόθεση δραστικής μείωσης των κρατικών παροχών για την ενίσχυση και τον εξοπλισμό των Μουσικών Σχολείων, παρά τις αυξημένες ανάγκες τους για αγορά οργάνων, ηχητικού εξοπλισμού και άλλων μέσων διδασκαλίας.

     Επιπλέον προτείνεται η κατάργηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, η οποία έως τώρα ήταν υπεύθυνη για την οργάνωση, στελέχωση και την εποπτεία για όλα τα Μουσικά Σχολεία και ήταν κατάλληλα εξειδικευμένη και επιστημονικά καταρτισμένη για το σκοπό αυτό.

     Τέλος, αποκλείονται οι μαθητές των Δημοτικών από τη δυνατότητα να παρακολουθούν προαιρετικά τμήματα μουσικής παιδείας στο ολοήμερο πρόγραμμα, τα οποία θα τους ωθούσαν πιθανόν για περαιτέρω ενασχόληση με τη μουσική.

     Εν όψει των δραματικών αυτών αλλαγών που προωθούνται, θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε και να δηλώσουμε ότι θεωρούμε απαράδεκτη την επικείμενη υποβάθμιση των Μουσικών Σχολείων ως αποτέλεσμα της στενής δημοσιονομικής πολιτικής. Πρέπει πάση θυσία να στηριχθεί γενναιόδωρα η Μουσική Παιδεία της χώρας.