ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

29 Νοεμβρίου 2018Για την «Ελληνικότητα» της Μακεδονίας     Αποχή σήμερα από τα μαθήματα και για τους μαθητές του σχολείου μας. Με αυτόν τον τρόπο συμμετείχαν στην πανελλήνια μαθητική κινητοποίηση για την «Ελληνικότητα » της Μακεδονίας. Μετά από γενική συνέλευση μιας ώρας έγραψαν ένα ψήφισμα και κατασκεύασαν ένα πανό το οποίο ανάρτησαν στο σχολείο:

 «Η Μακεδονία είναι γη Ελληνική»

 «Η Μακεδονία είναι Ελληνική και δε θα μας την πάρουνε ποτέ»